Zgjidhja jemi ne

Skuadra me fokus klientin dhe plotësimin e kërkesave më të larta të tij. ÇIPI KONSTRUKSION SHPK me punimet e saj cilësore, është kthyer në një pikë të rëndësishme referimi për klientelën në tregun shqiptar. ÇIPI KONSTRUKSION SHPK: Projekte civile

Çipi Konstruksion SHPK

Vizion i kompanisë për rritje të qëndrueshme e të kontrolluar në përmbushje të misionit të saj. Zotërojmë ambjente të brendshme/jashtme rreth 5000 metër katror, Vinça-Ura (tre të tillë) me kapacitet mbajtës 10 ton, kapacitet vjetor mbi 5000 ton dhe

Konstruksione metalike

Përvojë impresionuese në përpunimit e hekurit dhe vlerë e shtuar e zhvillimit industrial të vendit. Punonjës të kualifikuar dhe me eksperiencë, teknologji e përparuar në prodhim, partner bizneset më të rëndësishëm në Shqipëri dhe një vlerë e shtuar e